Rozrywkowy sąsiad za ścianą? Złóż wniosek o jego eksmisję!

Niejeden z nas pewnie dosyć ma uciążliwych mieszkańców za ścianą. A to sąsiad wraca po północy i awanturuje się z żoną, a to jego syn odkrył nową miłość – perkusję, a to jacyś studenci korzystają w pełni z uroków życia z dala od rodzinnego domu…

A może zwróciłeś już uwagę hałaśliwemu sąsiadowi, który nie stroni od napojów wyskokowych, lecz ten tylko burknął: „Panie, daj Pan spokój. Co to, cisza nocna o dwunastej w południe już się zaczyna?”. Pamiętaj, że to Ty masz prawo do spokoju, i nie tylko w nocy!

Otóż zgodnie z art. 13 o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: „Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

Aby doprowadzić do eksmisji lokatorów mieszkania komunalnego lub socjalnego, należy wykazać przed sądem, że zakłócanie porządku domowego jest rażące (o dużym nasileniu złej woli) lub uporczywe (często powtarzające się mimo upomnień). Co więcej – że utrudnia zamieszkiwanie (no bo jak tu mieszkać, gdy za ścianą przez pół dnia chłopak tłucze pałeczkami w bębny i talerze, nieporadnie naśladując Larsa Ulricha?). Warto przy tym pamiętać, że taka uciążliwość wcale nie musi oznaczać niemożliwości zamieszkiwania.

Odpowiedni wniosek o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu zamieszkania pozwanego (wydział cywilny). Opłata za wniosek to 200 zł.

Mam nadzieję, że niniejszy wpis pomoże Ci poradzić sobie z uciążliwymi sąsiadami.

Dariusz Kostyra

 banner ad
{*** FOOTER ***}
poradapodatkowa.pl prawo spadkowe

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester

{*** END OF FOOTER ***}